Interim Management

Interim Management

Het tijdelijk inzetten van een externe professional/manager met een
gerichte opdracht. Like People biedt extra knowhow en ondersteuning ter
versterking van het bedrijf, waardoor toegevoegde waarde wordt
gecreëerd voor de opdrachtgever.

Concreet kunnen we ingezet worden in de volgende situaties:
- Ter overbrugging tijdens een personeelswisseling op de HR afdeling
- Tijdelijke behoeftes: bij drukte of onalledaagse projecten
- Tijdelijke onderbezetting door ziekte
- Zwangerschapsverlof

Denk eens aan het volgende:
Bent u ondernemer en heeft u geen HR Manager in dienst, maar wel incidenteel of op
regelmatige basis behoefte aan advies of antwoorden naar aanleiding van HR
vraagstukken? Mist u specifieke HR deskundigheid binnen uw organisatie?

Interim Management

linkedin twitter facebook pinterest