HR Consultancy

HR Consultancy

Human Resources levert binnen een organisatie een wezenlijke bijdrage aan het primaire proces. Dit brengen we in praktijk door strategische (HR) doelstellingen te vertalen naar concrete resultaten. Like People is in staat de afdeling HR zichtbaar te positioneren door een succesvolle samenwerking met het (lijn)management en de medewerkers te realiseren.

Concreet kunnen we het volgende betekenen:

  • Ontwikkelen en implementeren van het HR beleid
  • Begeleiden van veranderingstrajecten
  • Ontwikkelen en implementeren van een HR cyclus (plan-, functionerings-, en beoordelingsgesprekken)
  • HR processen in kaart brengen en professionaliseren
  • Werving- en selectiebeleid opzetten en zo nodig uitvoeren
  • Ontwikkelen van een personeelshandboek
  • Adviseren over loopbaanplanning en opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
  • Begeleiden van medewerkers naar een nieuwe baan, outplacement, re-integratie
  • Ontwikkelen van functieprofielen
  • Verzuimmanagement

HR Consultancy

linkedin twitter facebook pinterest